แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 1657 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (09/08/2561)--9 ส.ค. 2561
[ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง] ผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 10 ปี สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (08/05/2561) --8 พ.ค. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาโครงการจัดหาบริการ Cloud Server สำหรับระบบงานสนับสนุนของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/06/2561)--5 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญด้านการลงทุน การเงิน และการบัญชีของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2561)--14 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการระบบ e- mail และ Office Cloud Service (Office 365) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/07/2561)--6 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/09/2561)--10 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ประกวดราคาจ้างพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สำหรับงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/07/2561)--12 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพัฒนาระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธี e-bidding (13/07/2561) --13 ก.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ ศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/09/2561)--7 ก.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูลสถาบันการเงิน (ETL Tool) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/06/2561)--22 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/08/2561)--7 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาบริการ Cloud Server เพื่อรองรับระบบงานสนับสนุนของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/06/2561)--25 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (14/09/2561) --14 ก.ย. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (19/06/2561)--19 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ (07/06/2561)--7 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ (13/06/2561)--13 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ (28/05/2561)--28 พ.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ (15/08/2561) --15 ส.ค. 2561
[ประกาศ]เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (06/08/2561)--6 ส.ค. 2561
[ประกาศยกเลิก] ประกวดราคาจ้างบริการทำ Data Masking ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/06/2561)--27 มิ.ย. 2561