แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 1227 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนตุลาคม 2564 (จำนวน 8 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา24 พ.ย. 2564
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 2/2564 (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)-จำหน่ายทรัพย์สิน24 พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างระบบงานด้านการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (DLP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง24 พ.ย. 2564
จ้างศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24 พ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22 พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงระบบงานงบประมาณ บัญชีการเงิน และพัสดุครุภัณฑ์ (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงระบบงานงบประมาณ บัญชีการเงิน และพัสดุครุภัณฑ์ (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง17 พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบควบคุมสิทธิการเข้าถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (PAM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 พ.ย. 2564
จ้างศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 พ.ย. 2564
จ้างศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง11 พ.ย. 2564
จ้างประชาสัมพันธ์และเข้ากิจกรรมในงานสัมมนา Wealth Virtual Forum 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 พ.ย. 2564
จ้างประชาสัมพันธ์และเข้ากิจกรรมในงานสัมมนา Wealth Virtual Forum 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง10 พ.ย. 2564
ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 พ.ย. 2564
จ้างการป้องกันความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2 พ.ย. 2564
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thailand Top Company Award 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2 พ.ย. 2564
จ้างการป้องกันความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง1 พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1 พ.ย. 2564
จ้างการเชื่อมต่อโปรแกรมตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) เข้ากับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง29 ต.ค. 2564