แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 100 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงระบบ Single Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง6 มิ.ย. 2566
จ้างระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง1 มิ.ย. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2566--30 พ.ค. 2566
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนเมษายน 2566 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา29 พ.ค. 2566
จ้างจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพนักงาน (User Certificate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26 พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างบริการเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Security Operation and Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง23 พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง18 พ.ค. 2566
จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (PR Advertising Agency) โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 พ.ค. 2566
จ้างจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพนักงาน (User Certificate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง15 พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และเชื่อมต่อกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง12 พ.ค. 2566
จ้างระบบการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บไฟล์ในรูปแบบ Hybrid Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 พ.ค. 2566
จ้างระบบการจดจำและยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า (Face Recognition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 พ.ค. 2566
จ้างการฝึกอบรมหลักสูตร UNLOCK E-PROCESS ยกระดับบริการยุคดิจิทัล สำหรับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 พ.ค. 2566
จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างและจัดทำแผนดำเนินการ (Gap analysis and action plan) ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกประกาศราคากลาง3 พ.ค. 2566
จ้างระบบการจดจำและยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า (Face Recognition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง28 เม.ย. 2566
จ้างการฝึกอบรมหลักสูตร UNLOCK E-PROCESS ยกระดับบริการยุคดิจิทัล สำหรับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง28 เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจประเมินด้าน Cyber Resilience โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27 เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงนโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27 เม.ย. 2566
จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media (Social Media Marketing) โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27 เม.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาระบบปกปิดข้อมูล (Data Masking) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27 เม.ย. 2566