ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (17 แห่ง)

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 5. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)   
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  
 7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
 8. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
 9. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
 10. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)    
 11. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
 13. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
 14. ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
 15. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
 16. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 17. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (11 แห่ง)

 1. ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  
 2. ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 3. ธนาคารซิตี้แบงก์ 
 4. ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด  
 5. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
 6. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 7. ธนาคารดอยซ์แบงก์
 8. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
 9. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
 10. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 11. ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์

บริษัทเงินทุน (1 แห่ง)

 1. บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง)

 1. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
 2. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 3. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด