TH EN
หน้าหลัก >> กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
คุณกำลังอยู่ที่หมวด | ข่าว/กิจกรรม >> กิจกรรม
กิจกรรม

 สคฝ.จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงิน จ.ชุมพร (8 พ.ย. 2561)
 DPA จัดการประชุมชี้แจง เรื่องการจัดทำรายงานข้อมูลสำหรับการจ่ายคืนผู้ฝาก (9 ต.ค. 2561)
 DPA ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ สศค. ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง (16 ส.ค. 2561)
 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดงานครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 แห่งความท้าทาย บนเทรนด์เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (3 ส.ค. 2561)
 DPA ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ สศค. ณ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย (20 ก.ค. 2561)
 DPA ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ สศค. ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (29 มิ.ย. 2561)
 DPA ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในหลักสูตร " Public Debt Management and Economic Issues" (10 พ.ค. 2561)
 DPA แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และแถลงนโยบายทิศทางการดำเนินงานปี 2561 (29 มี.ค. 2561)
 สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้รับเชิญบรรยายให้ความรู้ จ.นราธิวาส (23 ม.ค. 2561)
 สคฝ.จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงิน จ.ร้อยเอ็ด (15 ธ.ค. 2560)
 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัด “โครงการสร้างวิทยากรทวีคูณเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก” (16 พ.ย. 2560)
 สคฝ.จัดสัมมนาวิชาการ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและความรู้เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน จ.พิจิตร (3 พ.ย. 2560)
 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดสัมมนาให้ความรู้การคุ้มครองเงินฝาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ (19 ต.ค. 2560)
 สคฝ.จัดสัมมนาวิชาการ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน จ.ราชบุรี (29 ก.ย. 2560)
 สคฝ.จัดสัมมนาวิชาการ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน จ.พัทลุง (28 ส.ค. 2560)
 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัด “โครงการสร้างวิทยากรทวีคูณเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก” (17 ส.ค. 2560)
 DPA จัดสัมมนาวิชาการเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (20 ก.ค. 2560)
 สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก จ.นครศรีธรรมราช (14 ก.ค. 2560)
 สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้รับเชิญบรรยายให้ความรู้ จ.ชลบุรี (23 มิ.ย. 2560)
 สถาบันคุ้มครองเงินฝากไทยต้อนรับ สปป.ลาว...ศึกษาดูงาน (6 มิ.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
หน้าหลัก ข้อมูลสำหรับผู้ฝากเงิน กฎหมาย ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลองค์กร วงเงินคุ้มครอง พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ผลการดำเนินงานของสถาบัน
บทบาท หน้าที่ รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง พระราชกฤษฏีกา

รายงานประจำปี

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินของผู้ฝาก กฎกระทรวง งบการเงิน
ประวัติความเป็นมา ระบบคุ้มครองเงินฝากของไทยและมาตรฐานสากล คำสั่ง/หลักเกณฑ์ ข้อมูลสถาบันการเงินจาก ธปท.
คณะกรรมการ ถาม - ตอบ กฎหมายอื่นๆ สถิติสถาบันการเงินและรายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการ ข้อมูลสำหรับสถาบันการเงิน ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะผู้บริหาร การรับส่งข้อมูลรายผู้ฝาก กิจกรรม ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการทางการเงินจาก ธปท.
โครงสร้างองค์กร การจัดทำข้อมูลรายผู้ฝาก ข่าวสาร ทางลัดใช้บ่อย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การคำนวณเงินนำส่ง คลิปความรู้ออนไลน์ สมัครงาน
  การจัดทำข้อมูล DCD เรื่องน่ารู้ การคุ้มครองเงินฝาก จัดซื้อจัดจ้าง
  การนำส่งข้อมูลผ่านระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EFMS) สิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ติดต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
     Copyright 2016 - Deposit Protection Agency (DPA) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก - All Right Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์