TH EN
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
คุณกำลังอยู่ที่หมวด | ประกาศ >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
 [ร่างประกาศ] ประกวดราคาจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/07/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการสายสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง (MPLS) (20/07/2561)
 [ประกาศ] ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ (18/07/2561)
 [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 รายการ (18/07/2561)
 [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 4 รายการ (18/07/2561)
 [ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำกรอบแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/07/2561)
 [ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนพัฒนาสถาบันคุ้มครองเงินฝากสู่องค์กรดิจิทัลและออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/07/2561)
 [ประกาศ] ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำและทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/07/2561)
 [ประกาศยกเลิก] ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงของบุคลากร (HR Transformation Roadmap) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/07/2561)
 [ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบงานสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามมาตรฐาน ISO/IEC๒๗๐๐๑_๒๐๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/07/2561)
 [ประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริหารโครงการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/06/2561)
  [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพัฒนาระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธี e-bidding (13/07/2561)
 [ประกาศ] ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบการจดจำและยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า (Facial Recognition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/07/2561)
  [ประกาศ] ประกวดราคาจ้างพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร สำหรับงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/07/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผู้ให้บริการประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/07/2561)
 [ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Private Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/07/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบาทเนตตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/07/2561)
  [ประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการระบบ e- mail และ Office Cloud Service (Office 365) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/07/2561)
 [ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ (06/07/2561)
 [ประกาศ] ประกวดราคาจ้างจัดทำแคมเปญประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/07/2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>
หน้าหลัก ข้อมูลสำหรับผู้ฝากเงิน กฎหมาย ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลองค์กร วงเงินคุ้มครอง พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ผลการดำเนินงานของสถาบัน
บทบาท หน้าที่ รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง พระราชกฤษฏีกา

รายงานประจำปี

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินของผู้ฝาก กฎกระทรวง งบการเงิน
ประวัติความเป็นมา ระบบคุ้มครองเงินฝากของไทยและมาตรฐานสากล คำสั่ง/หลักเกณฑ์ ข้อมูลสถาบันการเงินจาก ธปท.
คณะกรรมการ ถาม - ตอบ กฎหมายอื่นๆ สถิติสถาบันการเงินและรายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการ ข้อมูลสำหรับสถาบันการเงิน ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะผู้บริหาร การรับส่งข้อมูลรายผู้ฝาก กิจกรรม ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการทางการเงินจาก ธปท.
โครงสร้างองค์กร การจัดทำข้อมูลรายผู้ฝาก ข่าวสาร ทางลัดใช้บ่อย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การคำนวณเงินนำส่ง คลิปความรู้ออนไลน์ สมัครงาน
  การจัดทำข้อมูล DCD เรื่องน่ารู้ การคุ้มครองเงินฝาก จัดซื้อจัดจ้าง
  การนำส่งข้อมูลผ่านระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EFMS) สิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ติดต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
     Copyright 2016 - Deposit Protection Agency (DPA) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก - All Right Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์