TH EN
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
คุณกำลังอยู่ที่หมวด | ประกาศ >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
 [ประกาศ] ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ ศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี e-bidding (15/11/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการการจัดหาเสื้อสูทสำหรับบุคลากรของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2561)
 [ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ (15/11/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลสถาบันการเงิน (DMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/11/2561)
 [ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ (14/11/2561)
 [ยกเลิกประกาศ] ประกวดราคาโครงการจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Private Cloud ด้วยวิธี e-bidding (13/11/2561)
  [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ (12/11/2561)
  [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 รายการ (06/11/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ด้วยสายสัญญาณความเร็วสูง (MPLS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic เพื่อนำมาใช้เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ วิธีเฉพาะเจาะจง (30/10/2561)
  [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ (29/10/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการทำ Data Masking ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/10/2561)
  [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ (19/10/2561)
 [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ (12/10/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำไดอารีปีใหม่ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/10/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/10/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/10/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงของบุคลากร (HR Transformation Roadmap) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/10/2561)
 [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ (05/10/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/10/2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
หน้าหลัก ข้อมูลสำหรับผู้ฝากเงิน กฎหมาย ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลองค์กร วงเงินคุ้มครอง พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ผลการดำเนินงานของสถาบัน
บทบาท หน้าที่ รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง พระราชกฤษฏีกา

รายงานประจำปี

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินของผู้ฝาก กฎกระทรวง งบการเงิน
ประวัติความเป็นมา ระบบคุ้มครองเงินฝากของไทยและมาตรฐานสากล คำสั่ง/หลักเกณฑ์ ข้อมูลสถาบันการเงินจาก ธปท.
คณะกรรมการ ถาม - ตอบ กฎหมายอื่นๆ สถิติสถาบันการเงินและรายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการ ข้อมูลสำหรับสถาบันการเงิน ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะผู้บริหาร การรับส่งข้อมูลรายผู้ฝาก กิจกรรม ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการทางการเงินจาก ธปท.
โครงสร้างองค์กร การจัดทำข้อมูลรายผู้ฝาก ข่าวสาร ทางลัดใช้บ่อย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การคำนวณเงินนำส่ง คลิปความรู้ออนไลน์ สมัครงาน
  การจัดทำข้อมูล DCD เรื่องน่ารู้ การคุ้มครองเงินฝาก จัดซื้อจัดจ้าง
  การนำส่งข้อมูลผ่านระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EFMS) สิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ติดต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
     Copyright 2016 - Deposit Protection Agency (DPA) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก - All Right Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์