TH EN
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
คุณกำลังอยู่ที่หมวด | ประกาศ >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
 [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ (11/01/2562)
 [ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (08/01/2562)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/01/2562)
  [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 รายการ (03/01/2562)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบลงทุน (Bonanza) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (02/01/2562)
 [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 รายการ (27/12/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างพนักงาน Outsource ด้านงานบริการทั่วไปด้านสํานักงาน และงานธุรการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/2561)
 [ประกาศ] ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/12/2561)
  [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ (26/12/2561)
 [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ (25/12/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/12/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/12/2561)
 [ประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Private Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/12/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดหาพนักงาน Outsource ช่วยงานด้านสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/12/2561)
  [ประกาศ] ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก โครงการจ้างบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/12/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ด้วยสายสื่อสัญญาณความเร็วสูง (MPLS) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/12/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาบริการระบบสารสนเทศตราสารหนี้ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/12/2561)
 [ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก (17/12/2561)
 [ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ (17/12/2561)
 [ร่างประกาศ] ประกวดราคาจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Private Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/12/2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป>>
หน้าหลัก ข้อมูลสำหรับผู้ฝากเงิน กฎหมาย ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลองค์กร วงเงินคุ้มครอง พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ผลการดำเนินงานของสถาบัน
บทบาท หน้าที่ รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง พระราชกฤษฏีกา

รายงานประจำปี

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินของผู้ฝาก กฎกระทรวง งบการเงิน
ประวัติความเป็นมา ระบบคุ้มครองเงินฝากของไทยและมาตรฐานสากล คำสั่ง/หลักเกณฑ์ ข้อมูลสถาบันการเงินจาก ธปท.
คณะกรรมการ ถาม - ตอบ กฎหมายอื่นๆ สถิติสถาบันการเงินและรายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการ ข้อมูลสำหรับสถาบันการเงิน ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะผู้บริหาร การรับส่งข้อมูลรายผู้ฝาก กิจกรรม ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการทางการเงินจาก ธปท.
โครงสร้างองค์กร การจัดทำข้อมูลรายผู้ฝาก ข่าวสาร ทางลัดใช้บ่อย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การคำนวณเงินนำส่ง คลิปความรู้ออนไลน์ สมัครงาน
  การจัดทำข้อมูล DCD เรื่องน่ารู้ การคุ้มครองเงินฝาก จัดซื้อจัดจ้าง
  การนำส่งข้อมูลผ่านระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EFMS) สิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ติดต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
     Copyright 2016 - Deposit Protection Agency (DPA) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก - All Right Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์