TH EN
ข้อมูลสำหรับผู้ฝากเงิน
รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง


 
ธนาคารพาณิชย์ (30 แห่ง)
 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
    
 5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
    
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
    
 7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   
 8. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
   
 9. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
    
 10. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
    
 11. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
    
 12. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
   
 13. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
    
 14. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
   
 15. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

 16. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

 17. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)


 18. ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
   
 19. ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
   
 20. ธนาคารซิตี้แบงก์
   
 21. ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
   
 22. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
   
   
 23. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
   
 24. ธนาคารดอยซ์แบงก์
   
 25. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
   
 26. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
   
 27. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
   

 

บริษัทเงินทุน (2 แห่ง)
 1. บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) 
 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง)
 
หน้าหลัก ข้อมูลสำหรับผู้ฝากเงิน กฎหมาย ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลองค์กร วงเงินคุ้มครอง พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ผลการดำเนินงานของสถาบัน
บทบาท หน้าที่ รายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครอง พระราชกฤษฏีกา

รายงานประจำปี

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินของผู้ฝาก กฎกระทรวง งบการเงิน
ประวัติความเป็นมา ระบบคุ้มครองเงินฝากของไทยและมาตรฐานสากล คำสั่ง/หลักเกณฑ์ ข้อมูลสถาบันการเงินจาก ธปท.
คณะกรรมการ ถาม - ตอบ กฎหมายอื่นๆ สถิติสถาบันการเงินและรายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการ ข้อมูลสำหรับสถาบันการเงิน ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์ฯ
คณะผู้บริหาร การรับส่งข้อมูลรายผู้ฝาก กิจกรรม ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการทางการเงินจาก ธปท.
โครงสร้างองค์กร การจัดทำข้อมูลรายผู้ฝาก ข่าวสาร ทางลัดใช้บ่อย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การคำนวณเงินนำส่ง คลิปความรู้ออนไลน์ สมัครงาน
  การจัดทำข้อมูล DCD เรื่องน่ารู้ การคุ้มครองเงินฝาก จัดซื้อจัดจ้าง
  การนำส่งข้อมูลผ่านระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EFMS) สิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ติดต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
     Copyright 2016 - Deposit Protection Agency (DPA) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก - All Right Reserved
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์